Om oss
 

Senaste nytt om oss på BoNea

Ledig tjänst - Redovisningsekonom med kundansvar

2021-06-21


https://www.poolia.se/lediga-jobb/malmo/redovisningsekonom-med-kundansvar-till-bonea/60204/


200 bostadsrättsföreningar har nu valt oss på BoNea Förvaltning AB som sin partner gällande ekonomisk förvaltning.

2021-03-30

Vi på BoNea är stolta över att i år igen bli DI Gasell företag.

2020-11-02
Nu firar vi på BoNea snart 10-års jubileum. I bifogad länk framgår hur det har gått hittills:

2020-08-13


https://www.allabolag.se/5568386105/bonea-forvaltning-ab


Behöver din förening hjälp med digital stämma?

2020-05-15
Vi på BoNea administrerar och genomför den digitala stämman åt er.

Kontakta oss på mail:
mikael.wahlstrom@bonea.se

Vi på BoNea har blivit utnämnd av Veckans Affärer till Superföretag 2019.

2019-11-02


http://www.bonea.se/Dokument/Diplom_Superforetag_2019_BoNea_Forvaltning_AB.pdf


Stort tack till alla er kunder som valt att ha oss på BoNea som er partner gällande er bostadsrättsförening!

2019-11-01
Vi startade 2011 med noll kunder och då var det bara vi själva som trodde att detta var möjligt, samt de första kunderna som allteftersom kom in. Nu har vi ca 160 bostadsrättsföreningar att ta hand om.Vi på BoNea är stolta över att bli DI Gasell företag i år.

2019-10-13


http://www.bonea.se/Dokument/Gasell_2019_Diplom.pdf


150 st. bostadsrättsföreningar har nu valt BoNea som sin partner gällande ekonomisk/administrativ förvaltning.

2019-03-20
BoNea expanderar och vi söker administratör inom ekonomi/hyresekonomi

2019-03-20
Tjänsten är nu tillsatt.BoNea expanderar och vi söker administratör inom ekonomi/hyresekonomi

2019-02-11
Vi söker administratör inom ekonomi och hyresekonomi. Som administratör kommer du i kontakt med samtliga område som ingår i ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar enligt uppdragsavtal. Du kommer främst att hjälpa våra ekonomer och hyresekonomer.

Skicka in din ansökan till mikael.wahlstrom@bonea.se så snart som möjligt då vi går igenom urvalet löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mikael Wahlström via e-post.

http://www.bonea.se/Dokument/BoNea_Administrator_20190211.pdf


Det går att hämta hem energideklarationer gratis på Boverkets hemsida

2018-11-13
På länken nedan så scrollar man ner en bit på sidan,
* Bekräfta att du inte är en robot,
* Därefter gör sök på kommun/fastighetsbeteckning eller Energideklarations-ID,
Då får du upp lite allmänna uppgifter, men du kan fylla i att du vill ha hela energideklarationen hemskickad!
* Bocka för aktuell energideklarationen och tryck på den röda ”Beställ”-knappen!


https://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/sok-energideklaration/


130 st. bostadsrättsföreningar har nu valt BoNea som sin partner gällande ekonomisk/administrativ förvaltning.

2018-09-28
BoNea expanderar och vi söker Ekonomiassistent med kundkontakt

2018-07-31
Tjänsten är nu tillsatt.BoNea expanderar och vi söker Ekonomiassistent med kundkontakt

2018-06-14
Se vidare genom att klicka på länken:

http://www.bonea.se/Dokument/BoNea%20_Soker_Ekonomiassistent_180612.pdf


Vi på BoNea söker en redovisningsekonom med kundansvar

2018-06-14
Tjänsten är nu tillsatt.Vi på BoNea söker en redovisningsekonom med kundansvar.

2018-04-26
Se vidare genom att klicka på länken:


https://www.poolia.se/lediga-jobb/malmo/redovisningsekonom-med-kundansvar/50234


Underhållsplan

2017-10-12
Vad är en underhållsplan och varför behövs den?

En underhållsplan beskriver vad som behöver underhållas och åtgärdas på en fastighet över tid.
Den innehåller också information om när det ska ske och vad det kommer att kosta.
När man vet vilken typ av underhåll en fastighet är i behov av är det lättare att effektivisera
och strukturera underhållsarbetet. Det kan i sin tur leda till stora besparingar eftersom underhållsplanen
gör det möjligt att planera och samordna åtgärder. Med en bra underhållsplan får man också överblick
och har möjlighet att sprida ut underhållsbehovet över tid. Det är först när man vet vilken typ av underhåll
en fastighet kräver och när, som man kan få full kontroll över ekonomin. Därför rekommenderar vi alla
bostadsrättsföreningar att göra en underhållsplan, nya såväl som gamla.


Hur går det till?

Innan vi kan sätta igång med arbetet av underhållsplanen behöver vi göra en besiktning av fastigheten,
det kan vara ritningar, gamla besiktningsprotokoll eller energideklarationer med mera. Besiktningen
utförs sedan tillsammans med styrelse eller andra berörda personer. Under besiktningen går vi igenom
vilka åtgärder som behövs och svarar på alla frågor ni kan tänkas ha. Efter 1-2 veckor får ni ett besiktnings-
utlåtande tillsammans med tydlig och lättförstådd underhållsplan i digitalt format samt en bok om underhålls-
planering.

Kontakta oss gärna på info@bonea.se. Vår samarbetspartner skickar då en offert till er
Är inget krav att ni samtidigt köper övriga tjänster av oss gällande ekonomisk förvaltning.
Dataskyddsreformen

2017-05-17
EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter. På de här sidorna får du veta mer om vad de nya reglerna innebär.

Det nya regelverket består av två rättsakter men mest central är den allmänna dataskyddsförordningen som gäller för behandling av personuppgifter generellt. Därutöver har EU antagit ett direktiv om personuppgiftsbehandling som utförs av brottsbekämpande verksamheter.

EU-kommissionen har härutöver i januari 2017 lämnat förslag till en ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation som ska gälla för tele- och internetoperatörer och som ska ersätta det nuvarande direktivet 2002/58/EG vilket har genomförts i Sverige genom bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation. Kommissionen har samtidigt lämnat förslag till en ny förordning som reglerar EU-institutionernas behandling av personuppgifter.

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/


Bostadsrättsutredningen

2017-04-26
Nya regler för bostadsrätter föreslås i dag i en utredning som kan genomföras 2019. Vinnarna är köparna av bostadsrätter.

Det kan bli stora förändringar för bostadsrätter om föreningens ekonomi måste redovisas öppnare. Det är köparna som kan vinna på förändringen, och priserna väntas minska.

På onsdagen presenterade utredaren Michaël Koch Bostadsrättsutredningen som syftar till stärkt konsumentskydd. Den innehåller flera förändringar som sammantaget förändrar bostadsrättsmarknaden.

För bostadsrätter har hittills gällt att avskrivningar kunnat skjutas upp till en obestämbar framtid, med vad som kallats progressiva avskrivningar.

Om den nya utredningen går igenom blir dessa progressiva avskrivningar förbjudna. I stället vill utredaren att bostadsrättsföreningarna ska skriva av på samma sätt som görs i näringslivet.

Det skulle innebära att en hel del måste avskrivas kortsiktigt, vilket i sin tur får till följd att bostadsrättsföreningarna tvingas öka sitt sparande.

I utredningen ingår också ett förslag att en mäklare som säljer en lägenhet måste informera om lägenhetens andel av föreningslånet. Utredaren tror att det kommer att påverka prissättningen på bostadsrätterna; låga föreningslån värderas högre, medan höga föreningslån värderas lägre.

Även producenterna av bostadsrätter påverkas. I utredningen föreslås att den ekonomiska planen vid produktion av nya bostadsrätter ska innehålla en underhållsplan som ska gälla i 50 år. Ett skäl till detta förslag är att månadsavgifterna i dag är för lågt satta.

Utredaren vill att det i framtiden ska vara tydligt vilket samband som råder mellan föreningens långsiktiga hållbarhet och årsavgifterna för lägenheterna.
Stöd och bidrag

2016-11-20
Det finns många olika statliga stöd och bidrag att söka för att till exempel styra mot en mer förnybar energiproduktion, att energieffektivisera byggnader, att installera laddstolpar för elbilar och för förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Här har vi samlat länkar och information för dig som är intresserad av dessa. Sidan uppdaterades den 7 februari 2017.
Energieffektivisering
Stöd för energikartläggning

Bostadsrättsföreningar kan ansöka om stöd från Energimyndigheten för att göra en energikartläggning. En sådan visar hur mycket energi som tillförs och används, samt innehåller förslag på hur man kan energieffektivisera och minska energikostnaderna.Stöd för energikartläggning
Studier inför en energieffektiv investering

Om energikartläggningen visade på möjliga åtgärder som kräver investeringar eller om ni vill jobba mer systematiskt med energifrågan kan små och medelstora företag söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.Studier inför en energieffektiv investering
Förnybar energi och miljöteknik
Klimatklivet

Klimatklivets huvudsakliga syfte är att minska utsläppen av växthusgaser. Stödet går till konkreta klimatsatsningar på lokal nivå, till exempel inom transporter, bostäder, lokaler och energi. Laddplatser för elfordon är exempel på en åtgärd som det är möjligt att söka stöd för. Klimatklivet
Investeringsstöd till solceller

Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Investeringsstöd till solceller

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller eller vindkraftverket på din tomt, utan överskottet matas in till elnätet, har du, under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta. Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Elcertifikat

För att ställa om till mer förnybart i Sverige på ett kostnadseffektivt sätt, finns elcertifikat som gör det mer lönsamt att producera förnybar el. Som producent av egen el från solceller kan du ansöka om elcertifikat, ett stöd för att främja förnybar elproduktion. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan du som producerar el få ett elcertifikat av staten, som du sedan säljer på den öppna marknaden. Läs mer om hur du ansöker om elcertifikat här.
Innovationer för hållbara städer – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

Stödet ska bidra till en stärkt efterfrågan och ett ökat användande av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljön. Stöd kan sökas av juridiska personer som till exempel landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser. Stöd kan sökas för projektering, förstudier och planering för hållbar stadsutveckling med fokus på användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar. Under åren 2017–2018 kommer ett antal ansökningsomgångar finnas för varje år. Innovationer för hållbara städer
Stöd till utemiljöer

Stödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas. För 2017 finns det 200 miljoner kronor som ska användas till förbättring av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Mer information om vem som kan söka och för vad på Boverkets hemsida
Tillgänglighet och äldres boende
Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag från din kommun. Du kan få bidraget för anpassningar som behövs för att bostaden ska fungera bra för dig, till exempel ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Som boende i en bostadsrätt behöver du som regel ett medgivande från styrelsen i föreningen för att kunna genomföra anpassningsåtgärder. Mer information finns hos Boverket. Bostadsanpassningsbidrag
Återställningsbidrag

Hyresvärdar som vill ta bort anordningar som finns för att någon boende beviljats bostadsanpassningsbidrag kan söka återställningsbidrag hos kommunen när anordningarna inte längre kan användas. Även bostadsrättsföreningar kan få återställningsbidrag men bara för vissa åtgärder utanför bostadsrättslägenheten. Återställningsbidrag
Investeringsstöd till bostäder för äldre personer

Regeringen har beslutat om ett nytt statligt stöd för att stimulera att det byggs äldre- och trygghetsboenden. Stödet börjar gälla från den 15 november 2016 och först då är det möjligt att skicka in en ansökan.

Stödet får lämnas för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden såsom trygghetsbostäder, samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus. Investeringsstödet börjar gälla från och med den 15 november i år och tillämpas på projekt som påbörjats den 1 januari 2016 eller senare. För 2016 har regeringen avsatt 150 miljoner kronor, ett belopp som beräknas att successivt öka till 400 miljoner 2018. Stöd till bostäder för äldre
Inträdet på bostadsmarknaden
Kommunal hyresgaranti

Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Till exempel om du är projektanställd och har regelbunden inkomst, men hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för att du ska få ett eget hyreskontrakt på en lägenhet. Kommunal hyresgaranti
Förvärvsgaranti

Om du har svårt att få lån för att köpa bostad, kan Boverket garantera din ränta. En förvärvsgaranti är en statlig garanti för räntebetalningar för förstagångsköpares köp av bostad. Förvärvsgarantin kan ses som en försäkring för banken, mot risken att förlora ränteintäkter för ett bostadslån. Förvärvsgaranti
Mer information

Här finns kommande stöd från Boverket: Alla stöd, bidrag och garantier från Boverket

Här finns aktuell information om Energimyndighetens utlysningar och bidrag att söka på energiområdet.

Här finns samlad information från Naturvårdsverket om EU-finansiering samt om vilka bidrag som finns att söka från Naturvårdsverket.

https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/hsb-i-samhallet/stod-och-bidrag/


100 st. bostadsrättsföreningar har nu valt BoNea som sin partner gällande ekonomisk/administrativ förvaltning.

2016-11-18
Föreningarna finns huvudsakligen i Stockholms- och Malmöområdet men vi tar gärna emot föreningar från hela Sverige.Hjärtstartare

2016-11-17
Vill ni installera en hjärtstartare i er bostadsrättsförening:


http://hjart-lungraddning.se/


Nytt fräscht kontor i centrala Malmö från 3 oktober

2016-09-13
Vi har vuxit ur våra befintliga lokaler i Malmö och flyttar
in på Fosievägen 15, alldeles intill Mobilia.

Gratis juridisk rådgivning till våra befintliga kunder

2016-09-12
Vi erbjuder nu kostnadsfri juridisk rådgivning till våra kunder.
Blir ärendet mer omfattande kommer fakturering ske enl.
överenskommelse.
Sida:   1 2Dela |
Följ oss på Facebook |
 | Upp
Våra tjänster
Översikt
Ekonomisk förvaltning
Prisförfrågan
För dig i styrelsen
Översikt
Brf nyheter från nätet
Dokument och mallar
Bostadsrättslagen och länkar
Om oss/kontakta oss
Kontakta oss
Om oss på BoNea


© 2010-2022   BoNea Förvaltning AB i Malmö, Göteborg och Stockholm | Tel: 040-631 30 50 | E-post: info@bonea.se