För styrelsen
 

Länkar till lagar, myndigheter m.fl


Bostadsrättslagen
Bostadsrättsföreningar och dess medlemmar lyder under bostadsrättslagen som kom 1930 och sedan dess har den uppdaterats 1971 och 1991. Bostadsrättslagen som förkortas BRL reglerar bostadsrättsföreningens verksamhet och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Bostadsrättslagen1991:614 (BRL)Lag om ekonomiska föreningar
Lagen om ekonomiska föreningar - LEF - reglerar bland annat bildande av en föreningen, föreningens ledning (styrelse), medlemmar, revision och särskild granskning m.m. En bostadsrättsförening är en särskilda form av en ekonomiska förening och lyder först under Bostadsrättslagen och i de fall den egna lagen inte reglerar en fråga tillämpar man lagen om ekonomiska föreningar.

Lag om ekonomiska föreningar SFS 1987:667 (LEF)Bostadsrättsförordning
Bostadsrättsförordning reglerar den ekonomiska plan som alla bostadsrättsföreningar ska upprätta. Planen innehåller t.ex. ekonomisk och teknisk beskrivning av föreningens verksamhet och förteckning över lägenheterna och dess insatser.

Bostadsrättsförordning 1991:630Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning
Denna lag reglerar hyresgästernas rätt att förvärva fast egendom (t.ex. hyreshus) för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning 1982:352Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar
En bostadsrättsförenings löpande verksamhet regleras med flera olika skatteregler och som finns sammanställda i Skatteverkets broschyr Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar (SKV 378). Lagar är:

Bokföringslagen SFS 1999:1078 (BFL)
Fastighetstaxeringslagen SFS 1979:1152
Folkbokföringslag 1991:481 (FBL)
Inkomstskattelagen SFS 1999:1229 (IL)
Mervärdesskattelagen SFS 1994:200 (ML)
Skatteförfarandelag2011:1244 (SFL)
Årsredovisningslagen SFS 1995:1554 (ÅRL)
Lag om kommunal fastighetsavgift 2007:1398 (FAvL)
Lag om statlig fastighetsskatt SFS 1984:1052Hyreslagen, del av Jordabalken
Hyreslagen ingår i Jordabalken och reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och den hyrande. För bostadsrättsföreningar gäller hyreslagen t.ex. vid uthyrning av lägenheter, lokaler och garageplatser m.m.

Jordabalk 1970:994Ekonomi/Räntor

Riksbanken
SBAB,s boräntenytt


Energi

Energirådgivningen
Energimyndigheten
Fjärrvärmenämnden
Konsumentverket - energi
Konsumenternas elrådgivningsbyrå

Nils Holgersson - avgiftsundersökning fjärrvärme, VA och avfallFörbund och nämnder

Bostadsrättsnämnden
Hyresgästföreningen
Hyresnämnden
Fastighetsmäklarförbundet
Fastighetsmäklarinspektionen (FMI)
Mäklarsamfundet


Myndigheter

Bolagsverket
Boverket
Konsumentverket
Skatteverket
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges riksdag

Olika stöd och bidrag


Dela |
Följ oss på Facebook |
 | Upp
Våra tjänster
Översikt
Ekonomisk förvaltning
Prisförfrågan
För dig i styrelsen
Översikt
Brf nyheter från nätet
Dokument och mallar
Bostadsrättslagen och länkar
Om oss/kontakta oss
Kontakta oss
Om oss på BoNea


© 2010-2022   BoNea Förvaltning AB i Malmö, Göteborg och Stockholm | Tel: 040-631 30 50 | E-post: info@bonea.se