Om oss
 

Senaste nytt om oss på BoNea

Lagen om ekonomiska föreningar har förändrats

2016-09-11
Nu när lagen om ekonomiska föreningar har ändrats finns en del som berör bostadsrättsföreningar. Därför är rekommendationen att varje bostadsrättsförening ändrar sina stadgar så att de stämmer överens med lagen.

Lagen om ekonomiska föreningar har under de senaste åren varit föremål för en omfattande översyn. Målet med översynen var i korthet att modernisera lagen så att den är bättre anpassad till nuvarande förhållanden, underlätta för kooperativt företagande och att harmonisera reglerna till aktiebolagslagen i den utsträckning som det är möjligt. Riksdagen har antagit ändringarna, som därmed trädde i kraft den 1 juli 2016. Många ändringar påverkar inte bostadsrättsföreningar, men några gör det.

Revision och kallelsetider till stämman berörs.
Här följer några exempel. Styrelsen måste härefter tillhandahålla årsredovisningen till medlemmarna senast två veckor före en årsstämma. Revisorerna ska få årsredovisningen senast sex veckor före föreningsstämman och revisionsberättelsen vara klar två veckor före stämman. En ändring rör medlemsförteckningen, nämligen att den måste innehålla datumet då en medlem inträdde i föreningen.

En annan förändring som rör bostadsrätten handlar om själva kallelsen till föreningsstämman. Tiderna när kallelsen kan skickas till medlemmarna blir utökade. Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Övergångsbestämmelser
En förening som har bildats före 1 juli 2016 får tillämpa äldre bestämmelser rörande tid för kallelse fram till utgången av juni 2017.

Äldre stadgebestämmelser, utom kallelsetider, som strider mot nya lagen blir utan verkan den 1 juli 2016.

Om det i en förenings stadgar finns bestämmelser som strider mot nya lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna. De äldre bestämmelserna blir alltså i och för sig ogiltiga vid ikraftträdandet men de ska även rensas ut ur stadgarna.Utbildning - Styrelseansvar i bostadsrättsföreningar

2016-03-17
Den 16 mars hade vi en utbildning för våra bostadsrättsföreningars styrelser. Den innehöll nedanstående punkter:

• Lagar, stadgar och ordningsregler
• Föreningens organisation
• Styrelsen i arbete
• Föreningsstämman
• Lägenhetsförteckningen
• Medlemskap i en bostadsrättsförening
• Pantsättning av bostadsrätt
• Upplåtelse i anda hand
• Ansvaret för lägenhetens respektive fastighetens skick
• Genomgång av relevanta rättsfall på bostadsrättsområdet

Ett 40-tal styrelsemedlemmar närvarade och utbildningen var helt gratis för våra kunder.Personalliggare

2015-12-21
Den 1 januari 2016 träder lagen om personalliggare i byggbranschen i kraft. Enligt den nya lagen ska en byggherre anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska starta och tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare.
Lagen som rör personalligare gäller inte om den förväntade byggkostnaden uppgår till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument. En bostadsrättsförening räknas som byggherre, men i denna egenskap kan föreningen överlåta sina skyldigheter till den entreprenör som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, till exempel en totalentreprenör eller en genomförandeentreprenör. Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och det kan heller inte överlåtas till en underentreprenör.
Skatteverkets definition på byggnadsarbeten framgår av deras webbplats. Vår tolkning är att den löpande tillsynen och skötseln av en fastighet (fastighets- och markskötsel) inte är berörd av den nya lagen. I vissa fall kan fastighetsskötaren även utföra byggnadsarbeten, oftast av mindre karaktär. Om summan för en sådan åtgärd överstiger fyra basbelopp gäller lagen även för denna åtgärd.
Skatteverket kan göra oannonserade arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren och om de upptäcker brister gällande utrustning eller dokumentation har Skatteverket rätt att ta ut kontrollavgifter.

Vi expanderar och söker nu en ekonomiassistent till vårt Malmökontor.

2015-10-30
Som ekonomiassistent kommer du i kontakt med samtliga område som ingår i ekonomisk
förvaltning till bostadsrättsföreningar enligt uppdragsavtal. Du kommer att få stor kännedom om bostadsrättsfrågor i allmänhet och ekonomisk förvaltning i synnerhet. Som handledare har du några av Sveriges främsta experter inom området.

Varmt välkommen med din ansökan till oss.


http://www.bonea.se/boneajobb.asp


Vi förvaltar i dagsläget 70 st. bostadsrättsföreningar runt om i Sverige.

2015-05-19
Styrelseutbildning

2015-04-01
Den 24 mars höll vi en utbildning för våra bostadsrättsföreningars styrelser gällande åtgärder för energibesparing.

”Att spara energi i en fastighet är jättelätt men att säkerställa energieffektiva
byggnader med ett bra inomhusklimat - det är en utmaning!”

- Var tar energin vägen?
- Vilka åtgärder är kostnadseffektiva?
- I vilken ordning ska vi göra dem?
- Hur säkerställs ett bra inomhusklimat?
- Finns det några hinder för att spara energi?

Utbildningen var helt gratis för våra kunder.Vi söker en redovisningsekonom med kundansvar

2014-11-19
Vi på BoNea Förvaltning AB söker en kundorienterad och noggrann redovisningsekonom med kundansvar till vårt Malmökontor.
Väldigt många kvalificerade ansökningar inkom och vi har nu tillsatt tjänsten.
Beslut om ändrade regler vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2014-05-08
Riksdagen beslutade om ändrade regler vid andrahandsuthyrning den 7 maj 2014. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2014.

Bostadsrättslagen kommer att i huvudsak ändras på följande sätt. Det kommer att vara något lättare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. ”Beaktansvärda skäl” ändras till ”skäl”. Föreningen kommer i samband med medlemmars andrahandsuthyrning ha rätt att ta ut en administrativ avgift. För att föreningen ska kunna ta ut en sådan avgift av sina medlemmar krävs en ändring av stadgar.

Vi på BoNea kan hjälpa er att genomföra de stadgeändringar som krävs enligt de nya bestämmelserna. Är ni intresserade av hur ni skall gå tillväga, kontakta oss.Styrelseutbildning

2014-03-05
Den 5 mars höll vi en utbildning för våra bostadsrättsföreningars styrelser.

Kursinnehåll
- Analys av byggnadens tillstånd, besiktning, tekniskt underlag
- Underhållsplanen - frågor förknippade med de åtgärder som skall vidtas
- Upphandling av konsulter - praktiska frågor i anslutning till detta
- Upphandling av byggnadsarbete - praktiska frågor i anslutning till detta

Ett 50-tal styrelsemedlemmar närvarade och utbildningen var helt gratis för våra kunder.Vi expanderar och söker ekonomiassistent

2014-02-09
Vi expanderar och söker nu en ekonomiassistent till vårt Malmökontor.

Som ekonomiassistent kommer du i kontakt med samtliga område som ingår i ekonomisk
förvaltning till bostadsrättsföreningar enligt uppdragsavtal. Du kommer att få stor kännedom om bostadsrättsfrågor i allmänhet och ekonomisk förvaltning i synnerhet. Som handledare har du några av Sveriges främsta experter inom området.

Väldigt många kvalificerade ansökningar inkom och vi har nu tillsatt tjänsten.

Varmt välkommen med din ansökan till oss.Styrelseutbildning

2013-11-20
Den 20 november hade vi en utbildning för våra bostadsrättsföreningars styrelser. Den innehöll nedanstående punkter:

• Lagar, stadgar och ordningsregler
• Föreningens organisation
• Styrelsen i arbete
• Föreningsstämman
• Lägenhetsförteckningen och medlemsförteckningen
• Medlemskap i en bostadsrättsförening
• Pantsättning av bostadsrätt
• Upplåtelse i andra hand
• Ansvaret för lägenhetens respektive fastighetens skick
• Risker och försäkringsskydd

Ett 40-tal styrelsemedlemmar närvarade och utbildningen var helt gratis för våra kunder.Föredrag om ränteutvecklingen med SBAB:s chefsekonom

2013-11-19
Under våren 2014 kommer SBAB:s chefsekonom Tor Borg prata om ränteutvecklingen.
Detta evenemang är kostnadsfritt för våra kunder.Nyrekrytering av Kundansvarig till Göteborgsregionen klar!

2013-03-11
Håkan Wallentin får detta viktiga uppdrag. Han har arbetat i fastighetsbranschen i över 20 år.
Varit ekonom och chef för ekonomisk förvaltning. Upprättat och och omarbetat
ekonomiska planer samt ombildat från hyresrätt till bostadsrätt. Suttit under flera år som ledamot
i hyresnämnd samt har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar.
Vi välkomnar Pierre Håkansson till oss!

2012-11-19
Pierre kommer att främst arbeta med budget, bokslut samt rapportering för våra kunder.
Även produktutveckling ingår i jobbet.

Han har 10 års erfarenhet av branschen och arbetat som ekonomichef, hyreschef och brf ekonom. Är civilekonom.
Vi välkomnar Magnus Lindskog till oss!

2012-06-20
Han kommer bl.a. att ansvara för vårt hyressystem och tillträder i mitten av september 2012.

Magnus har jobbat i över 20 år med förvaltning av bostadsrättsföreningar. Tidigare har han jobbat med juridik- och stadgefrågor samt varit ansvarig för hyressektionen på HSB Malmö. För närvarande arbetar han som förvaltare på HSB Brf Hilda (767 lägenheter). Magnus har även lång erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar.
Vi välkomnar Richard Dahlberg till oss!

2012-04-02
Richard Dahlberg, byggnadsingenjör och kontrollansvarig enl. plan- och bygglagen, kommer att ansvara för våra underhållsplaner. Richard har sjutton års erfarenhet av fastighetsförvaltning och arbetat de senaste tio åren med underhållsplaner i REPAB:s system Summarum (nuvarande Incit Xpand).

Förutom sitt mångåriga styrelsearbete i bostadsrättsföreningar har Richard även suttit med som ledamot i hyresnämnden i mer än sex år. Han sitter som representant för Fastighetsägarna Syd.Underhållsplaner nu i egen regi

2012-03-13
Vi använder oss av Incit Xpand (tidigare REPAB Summarum). Varje år uppdateras ett utförligt åtgärdsregister som ger er information om rimliga kostnader och tidsintervaller för underhållsåtgärder. Syftet är att visa rätt nivå på avsättning till underhållsfonden, undvikande av akuta och kostsamma skador samt att göra effektivare upphandlingar.

I Incit Xpand kan man utföra simuleringar för förändring av underhållet. Dessa kan skrivas ut, bearbetas vidare och överföras till nuvarande underhållsplan.HSB BRF Per Albins Hem i Malmö har valt BoNea!

2012-01-24
Vi kommer att ansvara för ekonomisk/administrativ förvaltning samt underhållsplanering. HSB BRF Per Albins Hem har 692 lägenheter, 13 lokaler samt 625 parkeringsplatser och garage.

http://www.hsb.se/malmo/peralbinshemSida:   1 2Dela |
Följ oss på Facebook |
 | Upp
Våra tjänster
Översikt
Ekonomisk förvaltning
Prisförfrågan
För dig i styrelsen
Översikt
Brf nyheter från nätet
Dokument och mallar
Bostadsrättslagen och länkar
Om oss/kontakta oss
Kontakta oss
Om oss på BoNea


© 2010-2022   BoNea Förvaltning AB i Malmö, Göteborg och Stockholm | Tel: 040-631 30 50 | E-post: info@bonea.se